Privacy

Fixar


T      06-10388992

@     info @ fixar.nl


IBAN NL35 SNSB 0902 407 406

KVK  61346764


PRIVACY STATEMENT


Fixar hecht grote waarde aan de privacy van haar website bezoekers en klanten. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Met de inwerkingtreding van de wet AVG op 25 mei 2018 worden er meer eisen gesteld aan de transparantie van organisatie aangaande het verwerken van persoonsgegevens. Daarom vindt u onder deze kort en bondige privacyverklaring een link naar het volledige privacystatement waarin alle informatie en uw rechten worden besproken


Beveiliging


Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van gegevens.


Doel


In het kader van de dienstverlening worden bedrijfsgegevens van klanten vastgelegd.


Verstrekking aan derden

 De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet verkocht aan derden.

De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.


Website en cookies

de website van Fixar verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Deze cookies worden gebruikt om te analyseren hoe vaak de website fixar.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij de diensten van statistiekenprogramma Statcounter. Als u niet wilt dat uw ip-adres wordt vastgelegd raden wij u aan om onze site te bezoeken met een browser die een privacy modus heeft, of het accepteren van cookies te blokkeren.


Wijzigen en verwijderen


U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.


Vragen?


Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met info@fixar.nl


Het volledige PRIVACY STATEMENT vindt u HIER